Monday, May 11, 2009

Aktiviti Kumpulan 3

Kerja Kumpulan (Assarah Ahmad Suki, Wong Wan Heng, Siti Sarah Udzir)

Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan dan bincangkan cara penyelesaiannya.

Sebab menetang perubahan:
1. Routin hidup terganggu
2. Ketidakpastian hasil/impak
3. Kena membuat perancangan baru
4. Bukan kehendak diri individu
5. Hilang/luput kepentingan status
6. Masa yang diambil untuk implementasi perubahan boleh digunakan untuk melakukan perkara routin dengan lebih baik
7. Tidak nampak keperluan/kepentingan untuk berubah
8. Kurang motivasi

Cara penyelesaian:
1. Perlu ada sokongan penuh dari pihak berkuasa terhadap sesuatu perubahan yang dilakukan
2. Perlu mempunyai rangsangan luar untuk mencetus semangat ingin berubah
3. Memberi ganjaran yang berpatutan terhadap mereka yang berjaya mengendalikan perubahan
4. Mengikiraf jasa dan usaha yang telah dicurah demi melakukan perubahan
5. Menerap sikap positif dan proaktif
6. Menyediakan garis panduan yang jelas tentang perubahan yang hendak dilaksanakan

No comments:

Post a Comment